O nas

Nasza Podróż z LEADER

Jesteśmy zespołem zainspirowanym programem LEADER, pionierską inicjatywą Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nasza misja rozpoczęła się od chęci umożliwienia społecznościom tworzenia własnej przyszłości. LEADER to coś więcej niż program – to wizja tego, jak lokalne społeczności mogą stać się twórcami własnego sukcesu, w oparciu o partnerstwo, innowacje i lokalne podejście.

Filozofia Oddolna

Nasza filozofia opiera się na podejściu oddolnym. Wierzymy, że każde rozwiązanie, które wyłania się z dialogu i współpracy wewnątrz społeczności, jest silniejsze i ma większy sens. Podejmujemy rolę bycia źródłem wsparcia i inspiracji, zapewniając społecznościom wiedzę i narzędzia do przekształcania ich pomysłów w rzeczywiste projekty.

Dążymy Do Zaangażowania Młodego Pokolenia

Jesteśmy szczególnie dumni z naszych ambicji zaangażowania młodych ludzi w ten proces. Młodzież to liderzy jutra, którzy będą mieli decydujący wpływ na kształtowanie przyszłości społeczności. Angażując ich, nie tylko dajemy im możliwość rozwoju i doskonalenia, ale także zapewniamy kontynuację zasad LEADER w przyszłości. Nasza platforma ma być nie tylko narzędziem do nauki, ale także miejscem, w którym można dzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz tworzyć nowe możliwości współpracy.

Nasze Zobowiązanie Wobec Lokalnych Organizacji Społecznych

Jesteśmy zobowiązani nie tylko do wyposażenia w wiedzę, ale także do budowania silnej sieci lokalnych organizacji społecznych. Każdy, kto do nas dołącza, staje się częścią szerszej wizji – wzmacniania lokalnych organizacji społecznych poprzez wiedzę, współpracę i innowacje. Jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci odnaleźć Twoją ścieżkę i miejsce w LEADER, jednocześnie kształtując jaśniejszą i zrównoważoną przyszłość dla lokalnych społeczności.

Zdobądź wiedzę 

Projekt ten zachęca młodych ludzi do zdobycia pozycji Lidera LGD i zmieniania na lepsze w oparciu o zasady LEADER. Nasza platforma ma na celu angażowanie, inspirowanie i zachęcanie młodych ludzi i społeczności do promowania zrównoważonego wzrostu społecznego i gospodarczego.

 

ZDOBYWAJ WIEDZĘ. ZAPOCZĄTKUJ ZMIANY.

Umiejętności
nabyte po ukończeniu kursu

Nabyta wiedza da Ci możliwość dogłębnego zrozumienia zasad programu LEADER i umiejętność zastosowania ich w rzeczywistości. Stosując tę ​​wiedzę, staniesz się inicjatorem zmian w swojej społeczności poprzez promowanie dobrobytu i innowacji. Ponadto, wykazując się przywództwem i kreatywnością, będziesz mógł stać się inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych, którzy szukają pozytywnych zmian.
Zainicjuj zmianę
0%
Zostań Liderem
0%
Promuj zrównoważony rozwój i innowacje
0%